regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedaż hurtowa na platformie b2b dostępnej pod adresem internetowym: hurt.bioieko.pl, dokonywana jest przez firmę: BE HOLDING z siedzibą w Katowicach, ul.Gen. Zygmunta Waltera Jankego 223; NIP: 633-164-60-41 zwanego dalej Sprzedającym.

2. Poniższe ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych zawieranych z podmiotami nie będącymi osobami fizycznymi. Kupującym w rozumieniu poniższych ogólnych warunków jest wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nabywający towar do dalszej odsprzedaży w związku z prowadzoną działalnością handlową (sklep internetowy, stacjonarny, kluby fitness, salony spa) oraz zawodową (dietetycy, trenerzy personalni, kosmetyczki)

3. Dokonując rejestracji w systemie sprzedaży hurtowej hurt.bioieko.pl Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.

4. Sprzedający informuje, iż na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz na potrzeby dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies możecie Państwo dowolnie modyfikować w swojej przeglądarce internetowej.

5. Towary dostępne w systemie sprzedaży hurtowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 REJESTRACJA

1. Internetowy system sprzedaży hurtowej dostępny jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Kontrahentów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

http://hurt.bioieko.pl/pl/reg

2. Po zakończeniu procesu rejestracji hurt.bioieko.pl wysyła potwierdzenie dostępu do systemu sprzedaży hurtowej na podany w trakcie rejestracji adres mailowy.

3. Czas aktywacji konta nie przekracza 48h.

§3 ZAMÓWIENIA

1. System sprzedaży hurtowej przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Do zakupów upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze.

4. System sprzedaży hurtowej hurt.bioieko.pl nie obsługuje sprzedaży detalicznej.

5. Ceny w systemie sprzedaży hurtowej podawane są w wartości NETTO / BRUTTO i uwzględniają podstawowy rabat hurtowy i wyrażone są w złotych polskich.

WAŻNE!

W związku z prowadzonym przez Sprzedającego systemem sprzedaży uwzględniającym stany wyższe niż magazynowe (włączając stany magazynowe partnerów handlowych oraz magazynów zewnętrznych), dynamikę zmian cen oferowanych produktów, oraz okresowymi błędami w automatycznej aktualizacji cen poprzez plik xml, Sprzedający w sporadycznych sytuacjach, zastrzega sobie prawo zmiany ceny na zamówione przez Klienta produkty, wcześniej uprzedzając o tym Klienta, który może zrezygnować z zakupu lub zredukować ilość zamawianych produktów.

6. System sprzedaży hurtowej realizuje zamówienie o każdej wartości dla Klientów posiadających ważną umowę DROP-SHIPPING, dla pozostałych Klientów zamówienia poniżej kwoty 250zł brutto są realizowane z dodatkową opłatą logistyczną, doliczaną do kosztów wysyłki zgodnie z cennikiem dostaw.

7. Przygotowując zamówienie Kontrahent dokłada kolejne towary do Koszyka. Towary w Koszyku są jedynie przechowywane i nie są rezerwowane. Zamówienie należy wysłać dopiero po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dołożone do Koszyka.

8. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się z biurem handlowym hurtowni pod adresem e-mail: hurt@bioieko.pl. Każdorazowo hurtownia wysyła automatyczne powiadomienia stanie realizacji zamówienia: przyjęte do realizacji, oczekiwanie na płatność, w trakcie kompletowania, gotowe do wysłania, przesyłka wysłana.

§4 WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. Koszty transportu dla zamówień do 500zł (brutto) pokrywa Kupujący, zamówienia powyżej 600zł (brutto) o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg pokrywa Sprzedający. Zamówienia powyżej 1000zł są wysyłane w kilku przesyłkach, równych ilości wielokrotności kwoty 600zł.

WAŻNE!

Powyższe zasady darmowej wysyłki nie dotyczą zamówienia na znaczne ilości: wody, napojów, soków i przetworów w szklanych opakowaniach, których koszt ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia i uzgadniany z Klientem.

2. Zakupiony towar dostarczany jest do klientów za pośrednictwem firm kurierskich, których pełna lista wraz z aktualnym cennikiem znajduje się w zakładce "płatność & wysyłka" w stopce strony hurt.bioieko.pl. Przy czym zastrzegamy sobie prawo wysyłki zamówienia dowolnym operatorem w przypadku gdy wybrany przez Klienta kurier jest w dniu odbioru niedostępny lub deklaruje podjazd po godzinie pracy hurtowni.

3. Zakupiony towar wysyłany jest wyłącznie na adres wysyłkowy Klienta podany w panelu hurtowym lub odbierany firmą kurierską Klienta drop-shipping.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wysyłki zamówienia niekompletnego lub podzielenie go na kilka odrębnych wysyłek, realizowanych w ciągu kilku kolejnych dni roboczych według harmonogramu dostaw do hurtowni.

5. W przypadku braku produktów zamówionych przez Klienta jest on informowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z całego zamówienia, zamiany brakujących produktów na inne lub wysyłka zamówienia z pominięciem tych brakujących.

WAŻNE!

Sprzedający nie dosyła brakujących produktów w terminie późniejszym, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 200zł brutto. Brakujące produkty mogą zostać dołączone do kolejnego zamówienia Kupującego. Nadpłata wynikająca z różnicy faktury pro-forma, a fakturą właściwą jest rozliczana w formie SALDA HURTOWEGO.

5. Dokładamy wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia wysyłanego towaru, prosimy jednak o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera i sporządzanie protokołu uszkodzeń w przypadku zaistnienia jakichkolwiek podstaw do reklamacji (prosimy o zgłoszenie niezgodności na adres: hurt@bioieko.pl wraz dokumentacją zdjęciową uszkodzeń paczki, produktów itp. W ciągu 24h od daty otrzymania przesyłki.

§5 DOSTAWY

1. Dostawy realizowane są według harmonogramu wysyłek dostępnego w zakładce WYSYŁKI w stopce strony.

2. Zamówienia nowych Klientów oraz tych, którzy zalegają z płatnościami za zamówienia poprzednie, są przyjmowane do realizacji dopiero w momencie ich opłacenia, a deklarowany czas ich wysyłki naliczany jest od dnia otrzymania przelewu.

2. Warunki niniejszego regulaminu dotyczą wyłącznie dostaw na terenie Polski. Realizacja transakcji zagranicznych jest możliwa i wymaga każdorazowych ustaleń indywidualnych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firmy kurierskiej oraz wynikające ze zdarzeń losowych.

WAŻNE!

Sprzedający nie realizuje zamówień wysyłkowych na produkty chłodnicze. Produkty takie mogą być odbierane wyłącznie osobiście.

§6 PŁATNOŚCI

1. Zamówienia Klientów przyjmowane są do realizacji wyłącznie po ich wcześniejszym opłaceniu na podstawie faktury pro-forma generowanej automatycznie przez system sprzedaży hurtowej. Dostępne formy płatności są widoczne w podsumowaniu koszyka podczas finalizacji zamówienia: przelew tradycyjny, płatności elektroniczne PayU, mTransfer oraz PayPal.

Klient może dokonać zmiany wybranej formy płatności w panelu Klienta lub poinformować obsługę hurtowni, która dokona zmiany w imieniu Klienta.

WAŻNE!

Klienci drop-shipping zobowiązani są do dokonywania płatności wyłącznie poprzez przelew tradycyjny. Formy płatności inne niż przelew tradycyjny są obciążone opłatami manipulacyjnymi według aktualnych stawek operatorów.

2. Faktura terminowa 7 dni, dostępna jest wyłącznie dla stałych Klientów po przekroczeniu obrotu na poziomie 10000.00zł brutto.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w przypadku nieuregulowania w terminie płatności za wcześniejsze zamówienia.

4. Poprzez platformę hurtową przyjmujemy również zamówienia za pobraniem, które realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich według aktualnego cennika w zakładce DOSTAWA.

WAŻNE!

Zamówienia opłacane za pośrednictwem pobrania są dostępne wyłącznie do kwoty 1000zł brutto. Pobrania nie dotyczą Klientów, którzy nie złożyli w hurtowni minimum 3 zamówień.

5. Wszelkiego rodzaju nadpłaty i niedopłaty wynikające z różnic ilościowych i jakościowych w zamówieniach przedpłaconych są rozliczanie w formie salda hurtowego. Wartość salda przypisywana jest do konta hurtowego Klienta i rozliczana przy kolejnych zamówieniach.

§7 FAKTURY

1. Każdorazowo po złożeniu zamówienia w panelu sprzedaży hurtowej, klient otrzymuje fakturę pro-forma znajdującą się w załączniku potwierdzenia zamówienia.

2. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez BE HOLDING na adres e-mail podany przy rejestracji konta klienta hurtowego.

3. Klient chcący otrzymać papierową wersję faktury, proszony jest o napisanie takiej informacji w uwagach do złożonego zamówienia.

§8 ZWROTY & REKLAMACJE

1. Reklamacje jakościowe oraz ilościowe są uwzględniane wyłącznie w przypadku ich zgłoszenia drogą mailową w ciągu 24h od otrzymania przesyłki przez Klienta.

2. Zgodnie art. 22 Kodeksu Cywilnego Klient dokonujący zakupów w hurtowni w formie umowy zawartej na odległość, nie jest w jego rozumieniu Konsumentem wobec powyższego nie obejmują go regulacje z art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000r.

Sprzedający rozumie przez to: odstąpienie od umowy poprzez zwrot lub wymianą zakupionych produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny oraz zwrot i  wymianę produktów przeterminowanych.

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji towaru jest przekazanie przez Klienta wraz ze zwrotem towaru prawidłowo wypełnionego Protokołu Zwrotu wg wzorca udostępnianego przez BE HOLDING. Koszt zwrotu ponosi Klient.

4. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania Protokołu Zwrotu.

5. W przypadku całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia produktów podczas transportu, które uniemożliwia ich dalszą odsprzedaż, Sprzedający zwraca wartość produktów na podstawie faktury korekty.

WAŻNE!

Sprzedający nie dosyła osobną paczką uszkodzonych w transporcie produktów, dopuszcza się możliwość dołożenia ich do kolejnego zamówienia Kupującego.

§9 TERMINY PRZYDATNOŚCI

1. W dniu dostawy zapewniamy naszym Kontrahentom produkty z datą minimalną 60 dni w przypadku suchych produktów spożywczych, 6 miesięcy na kosmetyki oraz środki czystości. Produkty chłodnicze standardowo mają od termin 5-14 dni w dniu dostawy do hurtowni.

2. Istnieje możliwość potwierdzenia daty ważności każdego produktu z oferty hurtowni. W tym celu prosimy o kontakt mailowy.

§10 POZOSTAŁE

1. Informacje o produktach zamieszczone w systemie sprzedaży hurtowej hurt.bioieko.pl (w szczególności ich opisy oraz ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w systemie sprzedaży hurtowej, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży uważa się złożenie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.

2. Terminy dostępności produktów są prezentowane na platformie sprzedaży hurtowej na podstawie informacji przekazywanych nam przez naszych producentów i dystrybutorów. Pracownicy BE HOLDING dokładają starań, aby terminy te były jak najbardziej wiarygodne i rzetelnie, niemniej firma nie odpowiada za przesunięcia dostępności poszczególnych produktów wynikające z winy naszych dostawców lub innych przyczyn losowych

3. Login i hasło do platformy sprzedaży hurtowej b2b są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, który je otrzymał. Niewskazane jest przekazywanie loginu i hasła do platformy osobom trzecim.

4. Dokonanie zakupu w naszej firmie, niezależnie od sposobu w jaki zamówienie zostało złożone, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r. jednocześnie zastępując poprzedni obowiązujący od dnia 01.01.2016r.

Waluty
Producenci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl